Översätta till engelska

Att översätta till tyska via engelska fungerar inte alltid, Google

2020.10.30 22:35 lurkarrunt Att översätta till tyska via engelska fungerar inte alltid, Google

Att översätta till tyska via engelska fungerar inte alltid, Google submitted by lurkarrunt to sweden [link] [comments]


2020.09.17 09:52 Dx8pi Engelska ord som inte har en direkt översättning tills svenska

Jag och några i min klass diskuterade nyss vad "your average student" hade blivit på svenska och kom fram till att "din genomsnittliga elev" inte lät helt korrekt.
Då kom jag och tänka på att det finns ett ord på engelska, ett adjektiv tror jag, som används jätteofta men inte har någon direkt översättning till svenska. Jag frågade runt men ingen kom och ränkspel något just då så jag söker räddning här. Kan ni något ord på engelska som inte har en direkt översättning på svenska?
Med direkt menar jag att man måste använda flera ord för att översätta det. Exempelvis "Hamburger" hade i detta fallet varit "bread slices with meat in-between"
Ber om ursäkt på förhand ifall jag gör något fel, första inlägget här.
EDIT: Jag fattar att man inte säger "din genomsnittliga elev" med betoning på "din", det jag menade var att "genomsnittliga" låter som fel ord för "average (student)" och att det känns som att det finns ett mer korrekt ord för det, men ingen av oss kunde lista ut vilket det var. Alla hade hjärnsläpp mer eller mindre lol.
EDIT 2: Jag hittade det, efter ett par dagar. Meningen jag letade efter var "It doesn't make sense" där ordet jag syftar på är "sense". Många hade nog sagt att det blir "Det går inte ihop", men jag tycker ändå att det inte riktigt är rätt översättning för hur den engelska meningen används vardagligt.
submitted by Dx8pi to sweden [link] [comments]


2020.09.12 03:25 removalbot 09-12 01:25 - 'Jag trodde du skulle sova nu? Om du inte ska sova kan du ju istället översätta din kommentar till vettig engelska, kommunistjävel.' by /u/axfreps removed from /r/europe within 39-49min

'''
Jag trodde du skulle sova nu? Om du inte ska sova kan du ju istället översätta din kommentar till vettig engelska, kommunistjävel.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: axfreps
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]


2020.09.11 13:26 WereTech Letar efter ett alternativt ord för avvikare

Jag skulle vilja be om hjälp att hitta ett ord som jag hoppas finns, men inte vet själv, och som jag hoppas någon annan i Sverige vet.
Jag håller på att skriva en historia, fantasy. Den innehåller en grupp av huvudkaraktärer. Tanken är att av olika anledningar, kommer andra människor i början att ge dem ett gruppnamn menat som en förolämpning, men med tiden accepterar de namnet som sitt eget och försöker göra det till en källa för identitet istället (ett varumärke).
Jag hittar enkelt ord på engelska som låter väl för ett sådant gruppnamn, men mitt ursprungsmanus kommer att vara på svenska, och det fanns ingen enkel översättning för engelskan jag hittade. Det var någon som uppfann ett ord jag gillade, "fringefellows". Det låter sig inte översättas väl till svenska, dock. Det närmsta jag kommit är att försöka angripa sidledes till alternativa "skavankfränder".
Poängen med namnet skall vara att stå för en grupp människor som alla avviker något från vad samhället kring dem anser är de önskvärda egenskaperna för folk i allmänhet. Ingenting värt modern debatt; ledaren behövde samla ihop en grupp för att ta sig an någonting som behövde göras, men nästan ingen ville hjälpa honom, så han fick skrapa ihop de han kunde hitta; en märkbart kort person i ett samhälle som mest består av folk på 180 cm, en legosoldat som slåss för pengar i ett samhälle som anser att slåss under den lokale överledaren att vara idealet, en fängelsekund och en person med märkliga drag från resten av befolkningen (sammanfatta det som en pigmentmutation i moderna termer).
De är avvikare, men "avvikare" som ord duger inte helt för ett gruppnamn, eller för att skapa ett nytt ord för ett gruppnamn (med risk att ha fel). Tyda.se ger för "avvikare" översättningen "outsider", "deviant", "deviator" och "aberrator". Engelska "outlier", som står för samma sak men mest för statistiska värden, översätter till "extremvärde" eller "ytterlighetsfall", vilket inte hjälper att hitta ett gruppnamn för ett gäng personer.
Ett ord som förmedlar den bakomliggande tanken med "avvikare", men passar bättre som ett gruppnamn i en fantasy (förmodligen ålderdomligt eller dialektalt). Det kanske inte finns ett sådant ord, men det som stör mig är att för allt jag kan veta, kanske det finns ett halvdussin obskyra ord i Svenska Akademiens Ordlista som stämmer in på det jag letar efter, men som jag aldrig skulle hitta annat än av en slump eller genom att läsa ordlistan från början till slut. (Och efteråt kan jag se på när målarfärg torkar.) Exempel från Ordlistan: Myling. Det är inte ett ord som hjälper i det här sammanhanget, men det är ett ovanligt ord som flyter enkelt.
Och om någon kommer att tänka på det som en synonym, jag vill inte använda ordet "missfoster"; utöver att jag skyr ordet självt, det passar inte riktigt väl i sammanhanget.
submitted by WereTech to Svenska [link] [comments]


2020.09.11 12:39 WereTech Letar efter ett alternativt ord för avvikare

Jag skulle vilja be om hjälp att hitta ett ord som jag hoppas finns, men inte vet själv, och som jag hoppas någon annan i Sverige vet.
Jag håller på att skriva en historia, fantasy. Den innehåller en grupp av huvudkaraktärer. Tanken är att av olika anledningar, kommer andra människor i början att ge dem ett gruppnamn menat som en förolämpning, men med tiden accepterar de namnet som sitt eget och försöker göra det till en källa för identitet istället (ett varumärke).
Jag hittar enkelt ord på engelska som låter väl för ett sådant gruppnamn, men mitt ursprungsmanus kommer att vara på svenska, och det fanns ingen enkel översättning för engelskan jag hittade. Det var någon som uppfann ett ord jag gillade, "fringefellows". Det låter sig inte översättas väl till svenska, dock. Det närmsta jag kommit är att försöka angripa sidledes till alternativa "skavankfränder".
Poängen med namnet skall vara att stå för en grupp människor som alla avviker något från vad samhället kring dem anser är de önskvärda egenskaperna för folk i allmänhet. Ingenting värt modern debatt; ledaren behövde samla ihop en grupp för att ta sig an någonting som behövde göras, men nästan ingen ville hjälpa honom, så han fick skrapa ihop de han kunde hitta; en märkbart kort person i ett samhälle som mest består av folk på 180 cm, en legosoldat som slåss för pengar i ett samhälle som anser att slåss under den lokale överledaren att vara idealet, en fängelsekund och en person med märkliga drag från resten av befolkningen (sammanfatta det som en pigmentmutation i moderna termer).
De är avvikare, men "avvikare" som ord duger inte helt för ett gruppnamn, eller för att skapa ett nytt ord för ett gruppnamn (med risk att ha fel). Tyda.se ger för "avvikare" översättningen "outsider", "deviant", "deviator" och "aberrator". Engelska "outlier", som står för samma sak men mest för statistiska värden, översätter till "extremvärde" eller "ytterlighetsfall", vilket inte hjälper att hitta ett gruppnamn för ett gäng personer.
Ett ord som förmedlar den bakomliggande tanken med "avvikare", men passar bättre som ett gruppnamn i en fantasy (förmodligen ålderdomligt eller dialektalt). Det kanske inte finns ett sådant ord, men det som stör mig är att för allt jag kan veta, kanske det finns ett halvdussin obskyra ord i Svenska Akademiens Ordlista som stämmer in på det jag letar efter, men som jag aldrig skulle hitta annat än av en slump eller genom att läsa ordlistan från början till slut. (Och efteråt kan jag se på när målarfärg torkar.) Exempel från Ordlistan: Myling. Det är inte ett ord som hjälper i det här sammanhanget, men det är ett ovanligt ord som flyter enkelt.
Och om någon kommer att tänka på det som en synonym, jag vill inte använda ordet "missfoster"; utöver att jag skyr ordet självt, det passar inte riktigt väl i sammanhanget.
submitted by WereTech to sweden [link] [comments]


2020.08.23 19:16 Arannis_Amakiir Fate Core Regler -- på svenska (samlat)

Fate Core Regler -- på svenska

Varje spelare använder fyra Fate-tärningar. Två sidor har ett +, två sidor har ett -, och två är blanka. Plus betyder +1, minus betyder -1 och blank betyder 0. Lägg sedan ihop dessa så får du värdet. Ett exempel: Du slår de fyra tärningarna och får Två minus, ett plus och en blank vilket ger värdet -1. Aspects är meningar som beskriver något viktigt om personer, saker, omgivingar eller situationer. High Concept är en Aspect som beskriver det viktigaste om personen. Trouble är en Aspect som talar om vad en person har problem med. High Concept och Trouble har jag förklarat I “Fate Core – förklaring av High Concept och Trouble” som finns nedan. Andra Aspects om en person ger mer information om personen. Aspects som saker har beskriver hur saken är. Tex hur stor, tung, snabb, mm den är. Apects om omgivningar beskriver hur omgivnigen ser ut. Tex om du är i en skog, i en lokal, om det regnar, osv. Aspects om situationer beskriver vad som händer just nu. Tex att du tappar ditt vapen. När du Invoke en Aspect så betalar du en Fate Point. När du gör det så får du välja mellan att addera två poäng till ditt värde eller så får du slå om tärningarna. När du Invoke en Aspect så måste du först förklara hur Aspect kan hjälpa dig i situationen som du just har kastat tärningarna till. När Game Master använder din Aspect för att ställa till problem för dig så kallas det för Compel. När GM gör det så får du en Fate Point. Du kan neka att ta emot problemet genom att betala en Fate Point istället för att få en. På det viset så händer aldrig problemet. För att du ska kunna få Fate Points så ska Aspect-meningen både kunna användas som Invoke och som Compel. När en ny Session startar så får du ett visst antal Fate Points. En Session är ett tillfälle då spelarna samlas för att spela i den verkliga världen. Du kan få en Fate Point genom att ge upp i en konflikt; det är faktiskt så. Fate Core fungerar bäst när det händer mycket och när figurerna i spelet driver fram handlingen. Det är handlingen som är viktig i Fate Core inte att fastna i långdragna strider eller annat som bromsar upp handlingen. Det är bra att välja figurer som är modiga och som utför saker på ett skickligt sätt eftersom det är det snabbaste sättet att utföra saker på. Skills har jag behandlat i “Fate Core - Skills --- På svenska” som finns nedan. Det finns fyra typer av Actions. Dessa används när du gör något. De är Overcome, Create an Advantage, Attack och Defend. Overcome används då du ska övervinna ett hinder. Det kan vara ett fysiskt hinder eller något som du vill uppnå på annat sätt. Du slår tärningarna och vill uppnå ett värde som är större än det som GM har bestämt. Värdet visas på en Ladder. Till värdet på tärningarna kan du lägga till saker som ökar värdet. Tex de två poäng som du kan välja när du gör en Invoke. Oavsett vad som händer så fortsätter historien. Om du lyckas så fortsätter historien som om du lyckas med det du gör. Om du Succeed With Style så lyckas du så bra att du får en extra förmån. Det inträffar om du får minst tre högre än det som du behöver. Om du Succed With a Cost så lyckas du, men du får lägga till en nackdel. Om du misslyckas så inträffar inte det du vill göra. Succed With a Cost inträffar om du slår samma värde som det som du vill vinna över. Create an Advange använder du när du vill lägga till en tillfällig Aspect till omgivningen eller situationen. En tillfällig Aspect kan du också ge till någon annan, en vän eller fiende. Om du lyckas så skapas One “Free” Invocation. Med det menas att du eller någon av dina vänner inte behöver betala någon Fate Point för att använda den den första gången. Om du Succeed With Style så får du två fria användanden av den. Attack används när du försöker att skada någon annan. Det kan vara en fysisk skada eller något annat. När du lyckas med att skada någon annan så får du en Hit. Defend används när du försöker skydda dig från en Attack. Defend kan också användas mot Create an Advantage om det är en Attack som riktar sig mot någon. Både du och din motståndare kastar tärningarna. När man har laggt till tilläggspoängen så jämförs värderna. Ju större skillnad mellan din Attack och motståndarens Defend ju större skada orsakar Attack. Stress och Consequences använder man för att markera skada. Det finns två varianter av Stress. Den ena är Physical Stress och den andra är Mental Stress. Båda har rutor markerade med 1, 2, 3 och 4. I början har man bara 1 och 2. Siffran visar hur mycket skada den rutan kan ta emot. Ett kan ta emot ett poäng. Tre kan ta emot 3 poäng. Så om du får en skada på 3 poäng så markerar du ett kryss i ruta 3. Om ruta tre redan är ikryssad så måste du kryssa i ruta fyra om du väljer att inte ta någon Consequence. Du förlorar alltså ett poäng. Du får inte kryssa i fler än en Stress-ruta vid ett skadetillfälle. Physical Stress-rutorna får endast användas för fysiska skador och Mental Stress-rutorna får endast användas för mentala skador. Stress-rutorna blir avkryssade när konflikten är avslutad eftersom det är skador som snabbt läks. Consequences är mer långvariga skador. De finns tre varianter av dem: Mild, Moderate och Sever. Mild Consequences är lindriga långvariga skador. Moderate Consequences är medelsvåra långvariga skador. Sever Consequences är allvarliga långvariga skador. Consequences kan användas till både fysiska och mentala skador. Consequences är nya farliga Aspects som behöver tid för att läkas. Mild Consequences är värd två poäng. Moderate Consequences är värd fyra poäng och Sever Consequences är värd sex poäng. Consequences fungerar på samma sätt som Stress när man markerar dem och man kan välja mellan att använda Stress eller Consequences. Du kan kan kryssa i mer än en Consequence vid ett skadetillfälle. Det finns mer saker i Fate Core. Men vill du veta mer så får du vända dig till Fate Core System-boken. Det som jag har visat här räcker för att spela Fate Core. De huvud ord som har använts är de engelska orden. Jag har gjort det för att det ska bli lättare att hitta orden i engelska Fate Core böcker. Då blir det lättare att begränsa den del som du behöver översätta från engelskan om du vill lära dig mer. Fate Accelerated och Fate Condensed är nerbantade system av Fate Core. Fate Accelerated är något annorlunda än Fate Core och Fate Condensed vet jag inte något om. Därför har jag riktat in mig på Fate Core i den här beskrivningen. 

Fate Core -- förklaring av High Concept och Trouble

 Aspects är fraser som beskriver några intressanta detaljer om rollfigurer eller situationer. Det finns tre typer av Aspects: High Concept, Trouble och vanliga Aspects. High Concept förklarar det viktigaste om rollfiguren. Exempel 1: Namn: James Bond. High Concept: Toppagent med egen vilja. Exempel 2: Namn: Robin Hood. High Concept: Pilbågsmästare som hjälper de fattiga. Trouble är vad som komplicerar rollfigurens liv. Exempel 1: Namn: James Bond. Trouble: Stor dragning till vackra kvinnor. Exempel 2: Namn: Robin Hood. Trouble: Bryter mot lagarna. 

Fate Core - Skills --- på svenska

FATE CORE – SKILLS Fate Core - Förmågor, kunskaper och dylikt. Athletics Din förmåga att använda kroppen på ett effektivt sätt och hur vältränad du är. Burglary Förmågan att stjäla och ta dig in på olika platser. Contacts Förmågan till kontakt med människor. Crafts Förmågan att arbeta med maskiner. Deceive Förmågan att ljuga och lura människor. Drive Förmågan att köra olika fordon och rida olika djur. Empathy Förmågan att se hur människor mår och vilket humör de är på. Fight Förmågan att kunna slåss med händer, svärd eller andra närstridsvapen. Investigate Förmågan att lista ut saker genom noggrann tankeverksamhet. Lore Hur mycket kunskap och utbildning du har. Notice Förmågan att uppfatta saker snabbt. Du hinner inte gå djupare in på saker. Physique Hur stark och uthållig du är. Provoke Förmågan att reta upp folk, hota dem eller få dem att känna sig osäkra. Rapport Förmågan att få folk att gilla dig. Resources Dina tillgångar såsom pengar, egendomar eller makt. Shoot Förmågan att kunna skjuta med vapen eller kasta saker. Stealth Förmågan att kunna smyga och gömma sig. Will Din mentala kraft. 
submitted by Arannis_Amakiir to FATErpg [link] [comments]


2020.06.08 18:05 LoneActulizer Studieteknik?

Hej! Jag visste inte vart annars jag skulle posta detta så här blev det!(ge gärna förslag på vart annars jag skulle kunna posta det, jag kan översätta till engelska). Jag kan ta bort detta om ni tycker att det är fel sub.
Jag är 14 och slutar sjunde klass om ett par dagar. Jag hade nästan E i alla ämnen förra terminen för att min ambitions nivå låg i botten, men nu efter lite konsekvens tänk och självdisciplin har jag höjt mina betyg förvånansvärt mycket. Det jag dock blir väldigt frustrerad över är oklarheterna kring vad som ger bättre betyg och vad man ska göra. Jag har fått höra av mina lärare och föräldrar att ”jobba hårdare” och ”plugga mera”. Jag vill inte alls låta som en person som tror att det finns ett magiskt piller som kommer göra att mina betyg går i höjden( limitless), men undrar om ni vet några bra källor där jag kan lära mig bättre studieteknik. Jag har letat runt lite men hittar bara böcker för hur man pluggar bättre på universitet och för högskoleprovet. Ska jag läsa det eller vet ni något annat som jag, som går i sjuan, kan få fördel av? Tack till alla som hjälper till!
submitted by LoneActulizer to sweden [link] [comments]


2020.05.15 10:41 LookLikeAWitcher Vuxen gymnasiestudent behöver vägledning.

Jag ber om ursäkt att tråden är ganska lång men jag har ingen åning vad jag ska planera med min edukation och behöver enskild råd.
Jag är 25 år gammal, kommer från Polen och har bott i Sverige sedan 2012 typ. Föräldrarna skiter i lära sig något om landet och jag insåg att det leder ingenstans att hoppas för någon form av stöd från dem. Jag mår skitdåligt med att det tog mig så länge att öppna ögonen och sluta följa deras råd (bli kassör! Bara go joba kurwa!), men det som håller mig intakt är att åtminstone nu är nu och inte senare. Och så vill jag skaffa en bra plan där jag vet allt steg efter steg så jag inte hamnar på Polstäd AB eller något annat skit.
Jag vill jobba med programmering och technologi. Industrin är jättebrädd och jag har inte bestämmt mig än, men förmodligen ska jag vilja börja jobba var som helst bara så att jag jobbar som software developer och sedan välja det jag vill stanna kvar i. Ett långsiktigt mål är kanske artificiell intelligens eller autonomous vehicles.
Jag har bara gått gymnasiet och olika gymnasienivå kurser och just nu har jag:
Matte 1c Fysik 1 Snickeri Hotell
Detta blir ungefär 1000 gymnasiepoäng. Jag vill veta vad är det bästa att göra nu. Följande är mina frågor. Det finns ganska många men jag försöker formattera de så bra jag kan och ber er att svara så många och så noggrannt ni kan.
1. Jag vill inte ta det lungt. Det känns för sent att göra om man är 25 år gammal, vill bli något och är fortfarande inte klar med gymnasiet. Vad ska det nästa jag pluggar vara så att jag optimerar effektiviteten av min tid både när det gäller att bli färdig med gymnasienivå studier och att skaffa erfarenhet/utbildning inom datavetenskap?
1a) Förutom att söka Programmering 1/2/3 på komvux, finns det något annat jag kan göra så att jag läser datavetenskap på gymnasienivå? 1b) Är det verkligen bara komvux som finns kvar att plugga att komma vidare? Jag antar att jag får skriva ett prov i Engelska och Svenska att få dessa betyg. Räcker det med betyg då? Kan jag fylla upp mina gymnasiepoäng med enstaka kurser som, t.ex. den ovannämnda programmering? 1c) Ja, egentligen, vad behöver jag till att komplettera mina gymnasiebetyg?
2. Denna veckan skrev jag nationella provet från Fysik 1. Hela kursen tyckte jag var katastrof. Kursen tog 2 månader. Vår ''läromedel'', Impuls Fysik 1 av Gleerups, var det värsta jag har nånsin använt att plugga. Tyvärr var det också det enda jag kunde använda, eftersom Fysik 1 är lärd i konstanter, men samtidigt lär om avancerade saker som elektricitet, kärnfysik, astrofysik. Dvs. att det var omöjligt att hitta ett alternativ i engelska litteraturen, eftersom hela engelska litteraturen på denna nivån använder Calculus för dessa saker. Och så var jag tvungen använda google translate att översätta nästan hela ''boken'', som gjorde mig rippa ut ett gäng hårstrån. Allting från kapitel 1 till 12 var helt nytt för mig, i ett nytt språk, som jag var tvungen plugga ensam utan att ha en lärare som kan förklara. Som ni kan anta, jag misslyckades lära mig mycket fysik på detta sätt, men jag lärde mig skitmycket om annat. Speciellt att min svenska är inte tillräckligt bra att studera komplexa saker än.
2a) Hur kan ni jämföra den ovannämnda upplevelsen med hur en högskole- eller yrkeshögskoleprogram skulle gå? Det var första gång jag var utmanad sådär. Hade jag bara otur och hamnade i en miljö där det var otroligt svårt att få en väldigt bra resultat, eller kommer det bara vara svarare f.o.m. nu? Även om jag läser det jag tycker om, i en normal tempo, i en fysisk klass? 2b) Kommer det kännas att jag fattar knappt någonting lärarerna säger om jag hade några svarigheter med att läsa fysik? Kanske någon här är också inte svensk och har gått på universitet och kan berätta hur det gick? Jag stressar övermycket att jag inte kommer förstå något på lektioner medans alla andra fattar allting direkt.
3. Jag har hört lite om högskoleprovet och undrar hur det kan hjälpa mig här.
3a) Hur svårt är provet och vilken nivå ligger den på (jämfört med fysik 1, svenska 5 eller matte 2 kanske)? Ska jag kunna klara det med ett bra resultat eller ska jag bara slösa min tid? 3b) Hur *exakt* kommer det uppsnabba min edukation eller förkorta vägen till högskolan/högskolenivå utbildning? 3c) Hur övar man innan högskoleprovet?
4. Yrkeshögskola vs. högskola om man tänker sig bli mjukvaroutvecklare?
4a) Finns det även något annat alternativ än högskola och yrkeshögskola? 4b) Mjukvaro handlar ganska mycket om self-studying, kanske passar det med YHS då man ändå pluggar mycket själv? 4c) Det finns ju mycket jobb i mjukvaroindustrin, behöver inte vara en dålig ide att slippa plugga på universitet och spara ett år genom att gå på YHS? Speciellt eftersom de erbjuder deras ''förutbildningar'' och ''preparandutbildningar''? 4d) Här på reddit hörde jag bara bra saker om YHS men det verkar så att på Flashback alla hatar YHS? Jag tror jag ser varför det är så men är det verkligen sant att yrkeshögskolor är bara usual Joes som leker att de är lärare och de 95% som får jobb efter YH-utbildningen hamnar faktiskt i pressbyrån och ICA?
5. Till er som är mjukvaroutvecklare, finns det något man måste veta om man tänker sig bli som er?Några skolor jag ska försöka komma in på? Några jag ska undvika? Vilka företag är sköna att jobba för och vilka ska jag inte ens ansöka till?
6. Kan ni rekommendera några svenska TV serier, filmer, böcker, youtube kanaler jag kan binge så att min svenska blir bättre?
submitted by LookLikeAWitcher to sweden [link] [comments]


2020.04.20 15:07 biffsteken Hur skulle ni översätta "statens förlängda arm" till engelska?

Tja!
Har otroligt svårt att komma på en bra översättning för meningen med att Länsstyrelsen i varje län agerar som regeringen & riksdagens förlängda arm.
Har ni några tips på hur jag skulle kunna översätta det på ett akademiskt vis?
submitted by biffsteken to sweden [link] [comments]


2020.04.18 19:40 universalsa statistisk ordbok på engelska

Jag har ett gäng ord om statistik, typ sambandsmått och signifikansvärde etc, som jag behöver översätta till engelska. men så fort man söker på typ "statistics lexicon" eller liknande får man bara en massa statistik om lexikon, vilket jag inte är intresserad av. Någon som har någon idé om hur jag ska hitta en ordlista?
submitted by universalsa to sweden [link] [comments]


2020.03.22 19:27 ImpulsiveImplement "Hemmaträningsschema"

Tjena! Jag har gjort en hemmaträning som jag har kört i ett par dagar nu under karantän. Ville dela med mig av detta för att eventuellt ge inspiration samt att jag själv kan få feedback. Nedanstående är på engelska för att jag tidigare har postat detta på fitness men den blev borttagen pga att jag nämnde "quarantine" i huvudrubriken. Jag känner att översätta hela till svenska är onödigt, tror majoriteten förstår vad jag menar.
Warm-up: 15 minutes of jumping rope. Resting for 45 seconds after 3 failures (failure - loss of momentum).
Main workout (with split sets instead of resting)
Pushups**:** 5 x 25 Back rows with kettlbell (12 kg): 5 x 25 Kettlebell high pull (12 kg) 5 x 20* (Cycle this. Rest for 45-60 seconds after each cycle)*
Biceps curls (8 kg): 3 x 12 Standing shoulder press (12 kg): 3 x 12 Pushups: 3 x 25* (Cycle this. Rest for 45-60 seconds after each cycle)*
Squats with kettlebell (12 kg): 2 x 50 Ab roller: 3 x 15 Pistol squats: 3 x 12 (for each leg) (rest between 45-60 seconds after each cycle).
submitted by ImpulsiveImplement to sweden [link] [comments]


2020.03.16 11:59 WikingDoc Doctor Who med svenska undertexter

Jag tycker om att översätta engelska till svenska och tvärtom. Har försökt träna mina färdigheter inom översättning något år nu i hoppet om att ha kompetensen skriva undertexter till film och TV professionellt en dag, och utan högre utbildning. Har tränat mig själv i detta genom att översätta en av mina favoritserier: Doctor Who. Som inte har importerats till sverige och har därför inte översatts. Jag har brukar vara väldigt snabb när jag skriver och det kan hända att jag gör fel när det gäller stavning och grammatik (särskilt i de tidiga försöken). Jag frågar därför om någon vill ta en titt på mina översättningar? De kan laddas ner här: https://www.opensubtitles.org/en/ssearch/sublanguageid-swe/idmovie-9226 Och kan inte förvänta mig att alla har avsnitten på dvd för att kontrollera enligt sammanhanget. Därför finns alla gamla avsnitt att hitta här: https://archive.org/details/Doctor_Who_Classic Har även gjort en del av nya serien men jag kunde inte hitta en plats för er att hitta avsnitten som filer, så gamla serien får jag nöja mig med. Om någon är intresserad och inte kan något om programmen som ska användas så är både aegisub och SubtitleEdit bra program för att redigera texterna med avsnitten. Och vill man se på det vanligt utan redigeringsalternativ så är det bara att ha samma namn på texten och videofilen och öppna videon i vlc media player. Dem som laddats upp är nyare och är därför bättre än de äldre som garanterat kommer att ha mycket mera fel än de senare. Jag frågar er här därför att jag gärna hör åsikter om vad jag kan förbättra i framtiden :)
submitted by WikingDoc to Svenska [link] [comments]


2020.02.11 15:26 ChokingRhumba Är det värt att översätta mitt CV till svenska?

Jag är född, uppvuxen, och bor i England och har tänkt flytta till Sverige om jag kan hitta ett jobb i landet. Jag har gått kandidatexamen i kemiteknik i England och vill använda min utbildning. Det ända är att mitt teknisk ordförråd är ganska dåligt på svenska och jag har det svårt att översätta mitt CV från engelska till svenska, utan att känna att det är inte helt rätt.
Spelar det någon stor roll om mitt CV är på engelska men resten av jobbansökan är på svenska?
submitted by ChokingRhumba to sweden [link] [comments]


2020.02.01 15:45 EarHax2014 Ask a Swede chat room/app/phone line?

(översatt från engelska) Finns det några appachattatelefonnummer som jag kan meddela/ringa för att få ett snabbt svar från en infödd svensk på olika frågor jag har?
Jag är amerikan och har bott i Sverige i cirka 20 månader. Jag har ofta problem med att räkna ut vissa saker: som vad något kallas på svenska, där jag kan köpa vissa saker och olika andra informationer. Ibland kan det vara mycket frustrerande eller till och med deprimerande. Jag ska försöka googla, översätta appen och till och med skicka mina svenska vänner för svar. Men vanligtvis är de upptagna, och jag får inte svar på flera timmar, ibland inte på några dagar, och ibland inte alls.
Så om det finns någon form av "hjälp för engelsktalande invandrare" chattrum, app eller telefonlinje som jag kan använda för att ställa inhemska svenskar olika frågor och få ett snabbt svar, vänligen meddela mig. Tack så mycket!
(original English) Are there any apps/chats/phone numbers I can message/call to get a quick response from a native Swede to various questions I have?
I'm an American, and have been living in Sweden for about 20 months. I often have trouble figuring certain things out: like what something is called in Swedish, where I can buy certain things, and various other pieces of information. At times, it can be very frustrating, or even depressing. I'll try googling, the translate app, and even texting my Swedish friends for answers. But usually they're busy, and I won't get a response for several hours, sometimes not for a few days, and sometimes not at all.
So if there is any kind of 'help for English-speaking immigrants' chat room, app, or phone line that I could use to ask native Swedes various questions and get a quick response, please let me know. Thanks so much!
submitted by EarHax2014 to sweden [link] [comments]


2019.10.23 10:03 giantmouthcantscream Vad är saft på engelska?

På engelskan ska jag översätta "Vi dricker alltid saft" till engelska och jag kom och tänka på just detta. Och jag menar juice går ju inte för det är ju en helt annan sak än saft så vad är det?
Vad tycker ni på sweddit om detta? Kan bara vra jag som fått hjärnsläpp dock.
submitted by giantmouthcantscream to sweden [link] [comments]


2019.09.19 01:37 SixthDax Hur skulle ni översätta "seelie" och "unseelie" till svenska?

Håller på med ett skrivprojekt, och det är första gången på flera år jag skriver på svenska istället för engelska. Har dock stött på ett litet problem, då jag inte har någon aning om hur jag ska översätta "seelie" och "unseelie" till svenska. Alltså, the Seelie Court och the Unseelie Court när man pratar om feeälvor av den skottska varianten.
submitted by SixthDax to Asksweddit [link] [comments]


2019.05.13 00:59 kattenmusentiotusen Frågor till dem som har en Amazon Kindle

Hej! Jag har funtat på att skaffa en Amazon Kindle Paperwhite och har ett par frågor till er bättre vetande.
  1. Jag läser gärna böcker både på svenska och engelska (även tyska ibland), men har hört att utbudet av svenska böcker är mycket dåligt på Kindle. Stämmer det?
  2. Jag har hört att det finns engelsk-svenska ordlistor så att man med ett knapptryck (skärmtryck?) direkt kan få översättningar. Detta låter väldigt skönt eftersom jag vanligtvis brukar använda mobilen för att slå upp/översätta ord, vilket är omständligt när man är mitt inne i en bok.
    Hur är kvaliteten på engelsk-svenska ordlistan och känner den igen böjningar på ord (imperfekt, perfekt, osv)? Finns det även svensk-svenska och engelsk-engelska ordlistor, dvs med ordförklaringar? Hur bra är dessa (framför allt svensk-svenska)?
  3. Hur funkar det om man vill låna e-böcker på bibblan? Jag läste att Kindle använder mobi-formatet medan epub är det vanligare, men att man kan konvertera böckerna man lånar och därtill ta bort DRM-skyddet så att de inte raderas när låntiden går ut. Hur omständlig är den processen (för dem som provat)?
Tack på förhand! (Ursäkta om texten är jobbig att läsa, jag kan inte det här med Reddits formatering riktigt.)
submitted by kattenmusentiotusen to sweden [link] [comments]


2018.09.06 08:48 OedmjuktOenig Diskussion: Vad betyder egentligen Allas Lika Värde?

Såhär i valstugornas tid så har jag försökt utröna vad som egentligen döljer sig bakom den här gamla klyschan. Jag har sedan länge haft mycket svårt att förstå vad det betyder rent konkret, jag är medveten om att det härstammar från första artikeln i FNs deklaration om mänskliga rättigheter som på originalspråk lyder:
"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."
Det första som alla med grundläggande kunskaper i engelska ser är att det är en felöversättningen, och egentligen ingen liten sådan. Dignity betyder värdighet, inte värde som snarast hade översatts med "value". Den svenska versionen har dock aldrig någonsin varit formulerad som "alla människor lika värdighet", dels för att det låter lite konstigt tror jag och dels för att det inte har samma implikationer.
Tillbaka till valstugorna, jag har gått runt till samtliga partier och ett par gånger har "allas lika värde" kommit på tal, varpå jag har stoppat valarbetaren och frågat vad som menas med det. För sakens skull så ska jag säga att jag inte har varit öppen med var jag står och aldrig låtit en enda av dessa diskussioner spåra ur till otrevligheter. Det jag har fått höra när de själva får uttrycka det är att det är en slags paraplyterm för anti-diskriminering, varpå att jag har invänt att det redan är illegaliserat. Könsdiskriminering exempelvis är ju redan förbjudet, så "alla lika värde" måste ju betyda något mer än så? Här någonstans tog det stopp, i min mening pga bristande insikter från valarbetarens sida. Faktum är att jag har hållit på med att utröna betydelsen i det här sedan ganska långt innan valet och frågat privatpersoner som använder det om vad det faktiskt betyder, men aldrig någonsin fått ett ordentligt svar som går till botten med det.
Nu till diskussionsfrågan, om "allas lika värde" går att översätta med "alla människor har i grunden samma värde och ingen bör diskrimineras", hur får man då ihop det med den diskriminering som ett fängelsestraff utgör? Innebär det att man kan förbruka sitt "lika värde"? I så fall så har ju inte alla människor lika värde. I den ursprungliga betydelsen så handlar det ju om värdighet, vilket man kan hävda kan betyda att du även om du har begått brott bör behandlas med ett visst mått värdighet, något som exempelvis kan hävdas saknades i fängelset Guantamo Bay. Om man tar ett annat exempel såsom NMR, hur har dessa samma värde i betydelsen anti-diskriminering? En av de starkaste åsikter och mest torgförda åsikterna som personer som använder allas lika värde i betydelsen anti-diskriminering för att förklara sin personliga ideologi är ju att NMR ska diskrimineras när det kommer till demonstrationsrätten, så tydligen har inte "alla samma värde" eftersom att just NMRs är förbrukat.
Hjälp mig finna svar på det här, vad betyder det här egentligen? Speciellt ni som ställer upp på det och använder det, vad menar ni när ni säger det och framförallt när ni använder det som argument för policybeslut? Sätt gärna in det i en mening så att det blir tydligt! Det är väl inte bara en tom term för att stjäla FNs ethos med en felöversättning?
EDIT: Måste säga att jag är lite missnöjd med svaren, en del som kommenterar verkar vara inne på samma spår som jag, men många verkar fokusera på "equal rights" istället för "equal dignity" och här vill jag påpeka att det inte råder någon tvekan om vad man menar med lika rättigheter. Lika rättigheter omfattar lika förutsättningar att få en viss tjänst, bo i ett visst område osv, något som den svenska felöversättningen inte handlar om då man använder termen "lika värde". Tittar man på den politik som förs under parollen "lika rättigheter" så är inte det samma sak som det som förs under "lika värde". Det jag är ute efter är innebörden av "allas lika VÄRDE", då det är den delen som ställer till det.
För att spetsa till diskussionen lite, hur tror ni att det kan komma sig att någon som lider fundamentala brister i sin förmåga att översätta fick översätta något så tungt som FNs deklaration om MR? I min mening kan det inte vara ett olyckligt sammanträffande, har personlig erfarenhet av arbete med översättning på en oändligt lägre nivå än det här och den här hade aldrig passerat. Jag menar vidare att det är ett resultat av en snillrik strategi från vänsterhåll, man har lyckats kuppa in en betydelse som pekar på "lika utfall" snarare än "lika förutsättningar" medvetet.
submitted by OedmjuktOenig to svenskpolitik [link] [comments]


2018.06.11 22:13 unnacceptableee APAPAP

Jag såg precis folksams reklam på TV, där de säger apapap. Hur skulle detta översättas till engelska? Finns det en synonym till den här interjektionen?
submitted by unnacceptableee to sweden [link] [comments]


2018.04.09 18:37 revokatt TEMA Svåra Ord

Dagens läxa kommer att handla om långa och svåra ord. Dessa kommer att presenteras i form av glosor, dvs en lista på svenska ord som ska översättas till engelska. Innan du översätter orden till engelska, försök att uttala dem på svenska först! <3
Exploatera -
Dynamik -
Vidimera -
Fullmakt -
Registerutdrag -
Åstadkomma -
Vidhålla -
Preskriptionstid -
Överensstämma -
Stämningsansökan -
Tidningsannons -
Flygbiljett -
Solkusten -
Innehållsförteckning -
Godtycklig -
Eventuell -
Likgiltig -
Personnummer -
Trögflytande -
Nedstämd -
Öppensinnad -
Egenproducerad -
Förfallodatum -
Biverkning -
Folkhälsomyndigheten -
Framgångsrik -
Utlandsbistånd -
Konstatera -
Våldsbenägenhet -
Varningsklockor -
Förundersökning -
Livsmedelsbutik -
Socialdemokrati -
Brottsbalken -
Sjuktransport -
Konsonant -
Förgäves -
Kostnadsfritt -
Kulturhuvustad -
submitted by revokatt to MonikaSvenska [link] [comments]


2018.03.15 11:52 faimeduloup Översatta böcker billigare?

Jag har nyligen, till min förundran, uppmärksammat att böcker jag är intresserad av att läsa alltid är billigare på svenska än på originalspråket engelska. Jag är av åsikten att det är bättre att läsa originaltexten och väljer därmed engelska om möjligt. Min fråga är varför de svenska versionerna,som har behövts översättas, är billigare än originalen på engelska?
submitted by faimeduloup to sweden [link] [comments]


2018.01.18 04:24 biologuia Kan någon översätta det här till engelska? Snälla

"Det är inte utan att man önskar sig tillbaka till lagomSverige."
Jag uppfattar inte vad det menar. "utan" i det där sammanhang är lite konstigt för mig.
submitted by biologuia to Svenska [link] [comments]